Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto. Kilpailuta kaukolämmön hinta ja voit säästää jopa satasia vuodessa.

Kaukolämpö – talosi ja kiinteistösi luotettava lämmittäjä

Kaukolämpö on paitsi vaivaton, mutta myös yleisin kiinteistöjen lämmitysmuoto Suomessa. Kaukolämmön vaivattomuus kiinnostaa kuluttajia. ja lähitulevaisuudessa kaukolämpöä tuotetaan toivottavasti täysin ilmastoystävällisesti. Kaukolämmön toimintavarmuus on jopa 99,99%. Tutustu sinäkin seuraavaksi kaukolämmön merkittäviin plussiin ja miinuksiin.

Kilpailuta energiayhtiöt maksutta. Palvelun tarjoaa: Zmarta

Kaukolämmon plussat ja miinukset

 • + Kaukolämmön on vaivaton lämmitysmuoto
 • + Kaukolämpöä voidaan tulevaisuudessa tuottaa ilmastoystävällisellä tavalla
 • + Kaukolämmössä ei tarvita erillistä lämminvesivaraajaa
 • – Kaukolämmössä on suurehkot aloituskustannukset
 • – Kaukolämpö tuotetaan myös fossiilisilla polttoaineilla
 • – Kaukolämmön toimittajaa ei voi helposti vaihtaa

Mitä kaukolämpö on?

Kaukolämpöä suositellaan erityisesti taajaamiin ja kaupunkeihin. Käytännössä kaukolämpöä toimitetaan asiakkaille kaukolämpöverkossa tasaisesti kiertävää kuumaa vesihöyryä tai erittäin kuumaa vettä hyödyksi käyttäen. Kaukolämpö on taloudellinen lämmitysmuoto, sillä se on erittäin hintakilpailukykyinen moniin lämmitysmuotoihin verrattuna. Yhden kaukolämpökeskuksen elinikä saattaa pisimmillään olla jopa 20–25 vuotta.

Maailman tunnetuin ja huomattavin kaukolämmön tuottaja on Venäjä ja Suomen lisäksi kaukolämpöä suositaan esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Euroopassa. Suosittu kaukolämpö sopii niin yksityis- kuin myös yrityskäyttöön ja isojen tilojen, kuten esimerkiksi konserttisalien tai uimahallien lämmitykseen.

Kaukolämmön hinta

Kaukolämmön hintaan vaikuttavat monet asiat, kuten se, että kuinka hyvin kaukolämmön kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Yleisesti ottaen kuitenkin kaukolämmön hinta muodostuu aina kolmesta tärkeästä asiasta, eli perusmaksusta (euro/vuosi), energiamaksusta (euro/ MWh) ja arvonlisäverosta, joka on 24 %. Viime vuosina edullinen kaukolämpö on ollut monta kertaa korotuspaineiden ympäröimänä, sillä päästöoikeudet, sähkön hinta ja polttoaineiden hinnan nousu lisäävät myös kaukolämmön korotuspaineita.

Kuluttajan kannattaa vertailla kaukolämmön hintoja helposti verkossa, sillä pahimmillaan kaukolämmön hinta saattaa kohota hetkessä joidenkin energiayhtiöiden alueella jopa lähes 30 %. Korotusten syynä ovat useimmiten raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat, energiaverojen korotukset ja päästöoikeudet.

Käytännössä maakaasun ja kivihiilen käyttö nostaa usein myös kuluttajahintoja. Omakotitalon liittyminen kaukolämpöverkkoon voi olla asukkaiden mielestä erittäin kallis kertainvestointi, joka maksaa noin 7000 euroa. Kuluttajan kannattaa kuitenkin muistaa, että kertainvestointi maksaa itsensä kätevästi takaisin 2–3 vuodessa. Kuluttajan on mahdollista hakea myös kotitalousvähennystä kaukolämpöverkkoon liittymisestä, jos se sisältää asennustyötä.

Uusiutuva kaukolämpö

Uusiutuva kaukolämpö voi vähentää hiilidioksidipäästöjä tehokkaasti. Uusituvaa kaukolämpöä voidaan valmistaa muun muassa jäteveden hukkalämmöstä. Käytännössä uusiutuvaa lämpöä täynnä oleva jätevesi tullaan ohjaamaan paikalliselle jäteveden puhdistamolle, josta se ohjataan kätevästi lähellä sijaitsevaan lämpöpumppulaitokseen. Lämpöpumppulaitoksen sisällä uusiutuva energia synnyttää kätevästi kaukolämpöä, joka tasaisesti virraten lämmittää suomalaisten koteja omakoti- ja rivitalokodeista kerrostalohuoneistoihin.

Kaukolämmön lisäksi etenkin tuulisähkösopimukset ovat yleistyneet. Kilpailuta tuulisähkö eri sähköyhtiöltä tästä.

Maalämpöä vai kaukolämpöä?

Valitsenko maalämmön vai kaukolämmön? Maalämpö on helppo, edullinen ja erittäin suosittu lämmitysratkaisu nykypäivänä, mutta kaukolämpö on jo pitkään tuonut kuluttajille monia hyviä etuja. Katsotaanpa siis, minkälaisia etuja kaukolämmön valitsija valitsemaltaan lämmitysmuodolta saa. Eräs huomattava etu kaukolämmön valinnassa ovat hyvin matalat operointi- ja pääomakustannukset sekä luotettava lämmöntuotto kaikkina vuorokauden aikoina.

Maalämmön merkittäviin etuihin kuuluu muun muassa se, että sen voi asentaa myös vanhoihin kiinteistöihin. Hankintahinnaltaan maalämpöpumppu on hintava, mutta sen avulla voi saada edullista lämpöä. Kaukolämpö nousee taas mukavasti esiin erittäin pienten investointikulujensa avulla. Kaukolämpö sopii niin pieniin kuin suurempiinkin kiinteistöihin, kuten vaikkapa uimahallin, konserttisalin tai jäähallin lämmittämiseen.

Mennään seuraavaksi katsomaan ympäristöystävällisiä seikkoja, joissa maalämmön hiilijalanjälki muodostuu siitä, minkälainen on käytössä oleva sähkön tuotantotapa. Maalämpö vaatii siis sähköä toimiakseen. Maalämpöpumpun ekologisuuteen vaikuttaa usein myös pumpun mitoitus. Käytännössä, jos pumpun mitoitusteho on iso, niin myös hiilijalanjälki on pienempi.

Kaukolämmön heikkoutena on tällä hetkellä sen tuottaminen fossiilisten polttoaineiden avulla, jonka lisäksi jossakin päin Suomea heikkouksiin luetaan myös riitttämätön jakeluverkko. Toisinaan kaukolämmöstä voi aiheutua pienehköjä päästöjä maaperään, joten ylläpito voi olla hintavaa. Tulevaisuuden näkymät kaukolämmöllä ovat kuitenkin todella lupaavat, sillä kaukolämpöä voidaan tulevaisuudessa tuottaa uudistuvien raaka-aineiden avulla.

Kaukolämpö vai sähkölämmitys?

Osa yksityisistä kuluttajista valitsee kaukolämmön, toiset taas sähkölämmityksen. Samoin tekevät myös pienet, keskisuuret ja suuren kokoluokan yritykset. Kumpi lämmitysmuoto on oikeasti kuluttajaa paremmin palveleva, luotettavaa lämpöä tuottava, edullinen ja ympäristön tilaa paremmin palveleva? Katsotaanpa. Sähkölämmitys ei vaadi kalliita investointeja ja yösähkön käyttö tunnetaan hyvin edullisempana. Yksityinen kuluttaja voi usein vaikuttaa sähkökäyttöönsä enemmän kuin ympäri vuorokauden toimivat yritykset, sillä sähköä tarvitaan eniten usein juuri “kalliimpaan, eli tehokkaaseen työaikaan.”

Hintatasoon katsoessa kaukolämmön kustannukset kuluttajalle ovat yleensä sähkölämmitystä edullisemmat. Sähkön ympäristöystävällisyydestä puhutaan paljon, joten monet käyttävat sähköä sen edullisuuden ja luontoystävällisyyden vuoksi. Suomessa on valmiit sähköverkot, joten kuluttaja maksaa vain sekä energian hinnasta, jonka lisäksi tulevat monia kuluttajia harmittavat korkeahkot sähkönsiirtomaksut ja sähkövero.

Sähkö kiinteään kuukausihintaan? Kiinteä sähkösopimus

Öljylämmityksestä kaukolämpöön

Öljylämmitys tunnetaan nopeana ja tehokkaana, mutta aina hieman huoltoa vaativana lämmitysmuotona. Osa ihmisistä pitää öljylämmitystä myös suhteellisen kalliina lämmitystapana. Joissakin tapauksissa öljylämmitys voi olla todella jopa ensisijainen vaihtoehto, esimerkiksi silloin kun puhutaan vesikiertoisen lämmitystavan lämmönlähteestä. Öljylämmitys tarjoaa todella helpot ja minimaaliset alkuinvestoinnit, mutta kattilaksi pitää valita aina erityinen monitoimimalli. Monitoimimallisessa kattilassa kiertovettä voi lämmittää tilanteen mukaan joko öljyllä, sähköllä, puulla tai aurinkoenergialla. Öljylämmitys sopii sekä patteri- että lattialämmitykseen.

Nykyään öljylämmitys on myös varsn kilpailukykyistä, mutta kaukolämpö on kuitenkin yleisesti öljylämmitystä helpompaa, ympäristöystävällisempää ja edullisempaa. Kaukolämmön alkuinvestoinnit ovat yleisesti suuret, mutta kaukolämpö maksaa itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa.

Suomessa vain noin 1 % kaikista kiinteistöistä on rakennettu pelkän öljylämmityksen varaan. Öljylämmitys kaikkineen vaatii suhteellisen paljon, eli nopean lämmitystehon saamiseksi varaajaa ei tarvita, mutta varaaja pitää olla silloin, kun lämmöntuotossa käytetään jonkinlaista rinnakkaisjärjestelmää. Öljylämmitys vaatii asiakkalta tilan tarvittavalle öljysäiliölle sekä teknisen että paloturvallisen tilan. Öljysäiliön voi omakotitaloissa ja esimerkiksi teollisuuskiinteistöissä sijoittaa kätevästi myös kiinteistön ulkopuolelle.

Asiakkaan lämmitysmuodon valinnassa painaa usein eniten sekkä lämmityksen helppous että lämmityksen hinta. Lämmitysöljy maksaa nykyisin noin 18 euroa/ litraa kohden. Eri lämmitysmuotoja, kuten juuri öljylämmitystä tutkiessamme tullaan helposti siihen lopputulokseen, että kaukolämpö kerää helposti suurimmat pisteet lämmitysmuodon vaivattomuudessa, hinnassa ja tulevaisuudessa myös ympäristöystävällisyydessä.

Sähköyhtiöiden kaukolämpötarjoukset

Tampereen Sähkölaitos

Tampereen Sähkölaitos tarjoaa asiakkailleen toimintavarman ja energiatehokkaan lämmitysmuodon. Tampereen Sähkölaitoksen tuottama kaukolämpö kuuluu Suomen edullisimpiin energiamuotoihin. Tampereen Sähkölaitos on pitänyt kaukolämmön hinnan vakaana jo kauan, eli vuodesta 2013 lähtien. Kauken kaikkiaan kaukolämmön hinta on Tampreella kokenut asiakkaita miellyttävän ihmeen, eli laskenut jopa 0,1 % kahdeksan vuoden aikana.

Tampreella tavoite on tuottaa tulevaisuudessa kaukolämpöä erilaisia ympäristöystävällisiä teknologioita yhdistäen hiilinegatiivisesti. Tampere pyrkii olemaan mukana auttamassa Suomea saavuttamaan oman ilmastotavoitteensa vuoteen 2035 mennessä. Yhtenä hyvänä esimerkkinä on, että Tampereen Sähkölaitos on näyttänyt hienoa esimerkkiä myös muille sähkölaitoksille pienentämällä hiilijalanjälkeään reippaasti yli 50 % aina vuodesta 2010 lähtien. Yhtiön tavoitteena on myös pienentää ratkaisevasti lämmöntuotantoon liittyviä päästöjä noin 90% vuodesta 2015 alkaen aina vuoteen 2030 mennessä.

Tampereelta löytyy myös upea, uutta teknologiaa huokuva biolaitos nimeltään Naistenlahti 3. Uusi biolaitos tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden puhtaaseen uusiutuvaan energiaan, sillä turpeen käytöstä tullaan luopumaan viimeistään vuonna 2024. Kivihiiltä Tamperelaisessa kaukolämmössä ei käytetä.

Tiesitkö, että Tampereen Sähkölaitos käyttää aina erilaisia kustannustehokkuuteen perustuvia polttoaineita, kuten aitoja metsäteollisuuden sivutuotteita sekä maankuulua Tammervoiman sekajätettä. Monipuolisen tuotantorakenteen ansiosta hinnat ovat pysyneet vakaina jo kauan. Tampereen Sähkölaitoksen tuottama kaukolämpö on käyttäjälleen huoletonta ja kustannustehokasta sekä teknologiariippumatonta. Katso viimeisimmät Kaukolämpötarjoukset verkosta Tampereen Sähkölaitoksen omilta verkkosivuilta.

Vattenfall kaukolämpö

Vattenfall tarjoaa asiakkailleen kaukolämpöä todella huokeaan hintaan. Vattenfallin vahvuutena on toimia Euroopan suurimpien kaukolämmön sekä tuottajien että jakelijoiden mukana sekä tiiviissä yhteistyössä erilaisten asuinalueiden ja kaupunkien kanssa. Vattenfall menee tuotannossaan ja jakelussaan kovaa vauhtia kohti aitoja ympäristöystävällisiä lämmitysratkaisuja integroimalla tehokasta hukkalämpöä ja kolmannen osapuolen ylijäämää paikalliseen kaukolämpöverkkoon.

Rauma Energia

Rauma Energian asiakkaana asiakas maksaa tilaamastaan vesivirrasta aina asiakasystävällisen perusmaksun ja käyttämästään lämpöenergiasta edullisen kulutusmaksun. Kaukolämmön kulutusmaksut ovat vuodesta 2018 alkaen olleet seuraavat: 40,76 euroa/MWh ja 9,78 euroa/MWh sekä 50,54 euroa/MWh. Rauma Energian asiakkaana perusmaksun suuruus tulee riippumaan aina tilausvesivirrasta, joka lasketaan lämpimän käyttöveden, lämmityksen, kiinteistön mitoituslämpötilan ja ilmanvaihdon tarvitseman todellisen huipputehontarpeen avulla.

Vantaan energia

Vantaa energia kaukolämpö on ilmastoystävällinen kaukolämpö on todella kannattava ja vaivaton valinta. Kaukolämmön perusmaksu Vantaan energia Oy:llä muodostuu sekä muuttuvasta osasta että vakio-osasta. Vantaan energia Oy:llä asiakas maksaa perusmaksun muuttuvan osan arvon, joka lasketaan helpostiseuraavan kaavan avulla: Kiinteistön rakennustilavuus * 25 kWh/m³. Alkuvaiheeseen kuuluvan muuttuvan osan perusteen asiakas maksaa ensimmäisen kahden lämmityskauden ajalta. Arvonlisävero Vantaan Energialla on normaali 24 %, jossa vakio-osa on suuruudeltaan 374,79 euroa/ vuodelta ja muuttuva osa puolestaan 9,37 euroa/MWh.

Oomi kaukolämpö

Oomi Energia tarjoaa nyt asiakkailleen valtakunnallisesti edullista sähköä, vaivatonta kaukolämpöä ja asiakasystävällistä palvelua. Oomi Energian perustajia ovat seuraavat sähköyhtiöt: Lahti Energia, Pori Energia, Vantaan Energia, Tornion Energia, Oulun Seudun Sähkö, Oulun Energia, Raahen Energia, Rantakairan Sähkö, Tenergia ja Haukiputaan sähköosuuskunta.

Otetaan yksi esimerkki kaukolämpöön liittymisestä ja kaukolämmön hinnoista omakotitalossa Porin alueella. Kaukolämmön liittymismaksu on 3 100 euroa; -25% naapuritarjouksena. Kaukolämpö avaimet käteen -laitteiston hinta on 6 400 euroa, johon tulee mukava ELY-keskuksen myöntämä avustus, 4 000 euroa. Hinta yhteensä siis 4 725 euroa + alv 24 %.

Seinäjoen Energia

Seinäjoella kaukolämpö on otettu hienosti vastaan, sillä Seinäjoen koko rakennuskannasta noin 90 % kuuluu kaukolämpöverkkoon. Edullista kaukolämpöverkkoa on jo yhteensä noin 340 km. Kaukolämmön liittymismaksu ja hinta ovat Seinäjoella ovat koko Suomen edullisimpia. Seinäjoki Energian lähivuosien kunnianhimoisena tavoitteena on tavoittaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Sähkö kilpailutus: Parempi sähkösopimus netissä

Kaukolämpö pähkinänkuoressa

Kaukolämmön hienoja vahvuuksia ovat muun muassa seuraavat seikat:

 • Hukkalämmö tehokas talteenotto
 • Tuotantomuodon tärkeimpien muutosten täsmällinen toteutus
 • Kulutuspiikkien tasaaminen yhden vuorokauden aikana
 • Järjestelmän toiminavarmuus ja erilaisten energianlähteiden hyödyntäminen

Kaukolämpö on sekä vaivaton että hinta-laatusuhteeltaan hyvä lämmöntuotantomuoto. Kaukolämpö sopii kaikenlaisille kiinteistöille. Kaukolämmön käytössä paikallinen sähköyhtiö haluaa sitoutua tiukasti asiaan koko kiinteistön elinkaaren päättymiseen asti. Kaukolämpö sopii myös rinnakkaislämmitysmuodoksi esimerkiksi poistoilmapumppujen ja maalämmön kanssa. Kaukolämpöverkko tarjoaa oivan alustan monille lämmöntuotantotavoille.

Kaukolämpö: UKK

 • Miten kiertovesipumppu toimii?

Kiertovesipumppu tulee pitämän veden lämpötilan aina vakiona lämminvesiverkostoon kuuluvalla alueella. Käytännössä jokainen vesipiste palvelee luovuttamalla lämmintä vettä ilman veden turhaa laskemista. Kiertoveden lämpötila on aina kiertovesipumpun putkiston osissa alle 50 °C astetta.

 • Mitä kaukolämmön kesäsululla tarkoitetaan?

Kaukolämmössä tapahtuva kesäsulku tarkoittaa, että kaukolämpövesi tullaan sulkemaan kokonaan tulevien kesäkuukausien ajaksi. Käytännössä automatiikka suorittaa toimenpiteen sulkemalla ventiilin silloin, kun lämmitystä ei kesällä enää tarvita. Lämmin käyttövesi tulee kiinteistöön kuitenkin aina normaalisti. Kaukolämpöä pidetään erittäin järkevänä lämmitysvaihtona, sillä se on taloudellinen, vaivaton ja erittäin helppokäyttöinen.

 • Mitä energiamaksun avulla katetaan?

Energiamaksu kattaa lämmönhankintaan liittyviä niin sanottuja muuttuvia kustannuksia. Muuttuvista kustannuksista energiaverot ja päästöikeusmaksut muodostavat aina sen kaikkein huomattavimman osuuden. Kaukolämmön tuotantokustannukset, kysyntä ja erilaiset hankintamahdollisuudet tulevat usein vaihtelemaan vuodenajasta riippuen. Kaukolämmössä voi usein olla myös kausihinnoittelu, joka tarkoittaa energiamaksujen määräytymistä vuodenaikojen mukaisesti.

 • Mistä kaukolämpöä tuotetaan?

Kaukolämpöä voidaan tuottaa sähkön ja lämmön avulla lämpökeskuksissa tai voimalaitoksissa. Fossiilista tuotantoa korvataan nykyään yhä enenevissä määrin käyttäen uusiutuvaa ympäristön luovuttamaa lämpöä. Asiakkaille lämpö tullaan siirtämään aina kaukolämpöverkkoa kiertävää vettä hyödyntäen.

 • Miksi kaukolämpövesi on vihreää?

Jokaisessa kaukolämpöverkossa virtaava normaali vesi värjätään aina vihreäksi, jotta kaikki mahdoliset siirrinlaite- ja putkirikkoontumiset voitaisiin havaita nopeammin ja helpommin. Väriaine on vahvasti fluoresoivaa tunnettua kemikaalia, harmitonta pyraniinia.

Scroll to Top