Sähkön siirtohintaa ei voi suoraan kilpailuttaa, mutta kilpailuttamalla sähkösopimuksen voi siirtohinta myös muuttua edullisemmaksi.

Sähkön siirtohinta

Sähkön siirtohintaa ei voi itsessään kilpailuttaa. Se on aiheuttanut keskustelua, sillä nyt yrityksillä on monopoliasema. Se johtaa siihen, että hinnat ovat nousseet ja saattavat nousta vielä tulevaisuudessakin. Käyttökohde määrittää siis sen, mikä yhtiö vastaa sähkön siirrosta. Sähkön siirtohinnan voi ajatella olevan noin puolet laskun kustannuksista. Toisaalta sähkön kilpailutus alentaa siis koko sähkölaskua. Sen avulla voi säästää mukavasti selvää rahaa, varsinkin suurempien talojen kohdalla.

Katso tämän hetken tarjoukset eri sähköyhtiöiltä

Siirtohintaa et voi kilpailuttaa, mutta sähkölaskun voit. Maksutta. Kilpailutuksen tarjoaa VertaaEnsin.fi

Ajankohtaiset sähkötarjoukset

Mistä sähkön siirtohinta koostuu?

Vuosikulutus kwh määrittää pitkälti sen, millainen sopimus ja mikä yhtiö on omiin tarpeisiin sopivin. Myös asumismuodon lämmitys vaikuttaa paljon. Jos suuressa omakotitalossa on suora sähkölämmitys, on selvää, että vuosittainen kulutus kohoaa korkeisiin lukemiin. Tällöin sähköyhtiötä vaihtamalla voi saada selvää säästöä. Sähkön siirtohinnan tarkoituksena on siis tuoda sähköä tuottajalta kuluttajalle. Sen lisäksi sähkönjakeluyhtiöt myös huolehtivat sähköverkon rakentamisesta ja kunnostamisesta, vikapäivystyksestä ja sähkönmittauksesta. Tämä kaikki sisältyy sähkön siirtohintaan. Sähkön siirtomaksuun sisältyy perusmaksun ja energian kulutukseen perustuvan summan lisäksi myös valtion sähkövero sekä arvonlisävero. Sähkön siirtohinnat koostuvat siis kaikista näistä summista.

Kansainväliset pääomasijoittajat ja sähkön siirtohinta

Sähkön siirtohinnat aloittivat varsinaisen nousun 2010-luvulla, vaikka energian hinta on pysynyt vuosien saatossa suhteellisen samoissa lukemissa. Nyt vuonna 2023 tilanne on se, että haja-asutusalueilla asuvat maksavat kaikista suurinta hintaa sähkön siirrosta. Sen sijaan kaupungeissa hintatasot ovat hieman maltillisimmissa lukemissa, sillä kilpailua löytyy enemmän kuin maaseudulta.

Sähkön hintojen nousua on selitetty sillä, että viime vuosien aikaan on tehty runsaasti sähköverkkojen korjauksia. Korjaukset ovat vieneet suuria summia, joten sen myötä myös sähköverkoista vastaavat yritykset ovat joutuneet nostamaan hintoja. Sähköverkkoyhtiöt ovat kautta aikojen kiinnostaneet sijoittajia. Ne ovat kaiken kaikkiaan loistavia sijoituskohteita.

Siirtoyhtiöistä pienimmät ovat yleensä kuntien omistuksessa. Sen sijaan kaikkein suurimmat suomalaiset siirtoyhtiöt ovat ulkomaalaisten pääomasijoittajien omistamia yrityksiä. Suomen suurimmat siirtoyhtiöt ovat Caruna ja Elenia. Ne ovat miljardien arvoisia yhtiöitä, jotka ovat kokonaan kansainvälisten sijoittajien omistuksessa. Sähköverkkoyhtiöitä voidaankin kutsua luonnollisiksi monopoleiksi. Vain yhdellä yhtiöllä on lupa ylläpitää kunkin alueen sähköverkkoa. Sähkön toimittajan voi kilpailuttaa ja sopimuksen voi aina vaihtaa halvempaan. Sen sijaan sähköverkkoa ei voi valita itse, vaan se tulee automaattisesti alueen mukaan.

Sähkön siirtohinta kilpailutus

Sähkön siirtohintaa ei voi itsessään kilpailuttaa. Se on aiheuttanut keskustelua, sillä nyt yrityksillä on monopoliasema. Se johtaa siihen, että hinnat ovat nousseet ja saattavat nousta vielä tulevaisuudessakin. Käyttökohde määrittää siis sen, mikä yhtiö vastaa sähkön siirrosta. Sähkön siirtohinnan voi ajatella olevan noin puolet laskun kustannuksista. Toisaalta sähkön kilpailutus alentaa siis koko sähkölaskua. Sen avulla voi säästää mukavasti selvää rahaa, varsinkin suurempien talojen kohdalla.

Energiavirasto kuitenkin pitää huolen siitä, että sähkön siirtohinnat eivät pääse nousemaan kohtuuttomiin lukemiin. Se tarkistaa siirtohinnat aina neljän vuoden välein, jolloin se myös huomauttaa sähköyhtiöitä, jos hinnoista löytyy huomauttamisen aihetta. Siirtohintoja määritellään korotuskaton avulla. Siirtoyhtiö ei voi koskaan nostaa hintoja enempää kuin 15 prosenttia, kun verrataan edellisen 12 kuukauden aikana kerättyihin maksuihin. Suomen kallein siirtohinta löytyy Etelä-Savosta ja Pirkanmaalta. Näistä vastaavat Järvi-Suomen Energia ja Kuoreveden Sähkö. Sen sijaan Suomen halvinta sähkön siirtomaksua perii Rovaniemen Verkko. Se on keskimäärin melkein puolet halvempi kuin Suomen kalleimmista siirroista vastaavien yhtiöiden hinnat.

Caruna ja sähkön siirtohinta

Caruna kuuluu Suomen suurimpiin sähköyhtiöihin ja se toimii Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa sekä Koillismaalla, Satakunnassa ja Joensuussa. Carunalla on yhteensä yli 700 000 asiakasta. Sähköverkkoa on jopa 88 000 kilometriä. Carunan siirtohinnat jaetaan yleis-, yö-, kausi- ja tehosiirtoon. Yleissiirtoa voidaan suositella kerros- ja rivitaloasuntoihin, joissa sähköä ei kuluteta kovinkaan runsaasti.

Yösiirto tarkoittaa sitä, että sähkön siirto on edullisempaa öisin. Tällöin voi hoitaa esimerkiksi veden lämmityksen vesivaraajaan. Kausisiirto taas sopii silloin, jos talvella on mahdollista hyödyntää muitakin lämmitysmuotoja kuin vain suoraa sähkölämmitystä. Tehosiirto sopii kotitalouksille, jotka käyttävät paljon sähköä. Jokaisen kotitalouden kannattaa siis selvittää, mikä on itselle paras sähkösopimus. Siirtohinnat ovat keskimäärin keskitasoa. Toinen suurista yhtiöistä, Elenia, on samaa tasoa Carunan kanssa.

Sähkön siirtohinta laskuri

Sähkön siirtohintalaskuri on kätevä keino, jonka avulla voi selvittää, paljonko oman alueen sähkön siirrosta joutuu maksamaan. Tämä netistä löytyvä laskuri on helppo työkalu, jonka käyttäminen ei vie kauan aikaa. Sähkön siirtohintaa ja sähkön hintaa yleisesti voi vertailla erikseen kaikkiin asumismuotoihin. Vaikka oma koti olisi pienempi rivi- tai kerrostaloasunto, ei sellaisenkaan kohdalla kannata maksaa ylimääräistä. Pienikin säästö on säästöä, joten ota ihmeessä laskuri käyttöön ja vaihda tarvittaessa sähkösopimus halvempaan. Sähkön siirtohinnat 2023 vaihtelevat todella paljon yhtiön mukaan. Jotta laskuria voisi käyttää oikein, on tiedettävä oman kotitalouden vuodessa kuluttaman energian määrä.

Yhteenveto: Sähkön siirtohinnat

Sähkön siirtohintoihin ei siis valitettavasti voi vaikuttaa kilpailuttamalla, sillä siirtoyhtiö määräytyy alueen mukaan. Sen sijaan varsinaiseen sähkösopimukseen voi vaikuttaa itse. Jokaisen kannattaa hyödyntää netistä löytyvää laskuria, jonka avulla voi tarkistaa niin siirtohinnan kuin energian hinnankin. Sähkön siirrolle on kuitenkin määritetty katto, jonka mukaan sähkön siirtomaksut eivät saa nousta enempää kuin 15 prosenttia edelliseen 12 kuukauteen verrattuna. Siirtohintoja tarkistetaan neljän vuoden välein, joten siinä mielessä kuluttajat ovat turvatussa asemassa. On kuitenkin selvää, että siirtohintojen nousu on aiheuttanut keskustelua ja se on ollut esillä mediassa.

Caruna sähkön siirtohinta ja Elenia sähkön siirtohinta ovat olleet tarkastelun alaisuudessa. Molemmat näistä ovat ulkomaalaisten pääomasijoittajien omistuksessa olevia yrityksiä, joten niiden hintojen on odotettu nousevan. Sähkön siirtohinta 2023 vaihtelee huomattavasti yhtiön mukaan. Haja-asutusalueilla joudutaan maksamaan edelleen suurempia hintoja kuin vaikkapa suuremmissa kaupungeissa. Esimerkiksi Kainuun alueella toimiva Kajave on nostanut siirtohinnat korkeiksi. Kajave siirtohinnat ovat Suomen neljänneksi korkeimmat. Sama pätee moniin muihinkin pienempiin paikkakuntiin. Jos verrataan edellisvuoteen, niin sähkön siirtohinnat 2020 olivat suunnilleen samaa tasoa. Muutosta ei siis ole tullut juurikaan viime aikoina.

Kysymyksiä ja vastauksia

K: Miten sähkösopimus kilpailutetaan?

V: Sähkösopimuksen voi kilpailuttaa helposti oman postinumeronsa ja kuukausittaisen käyttönsä sekä asuinmuotonsa mukaan.

K: Voiko sähkön siirron kilpailuttaa?

V: Sähkön siirtoyhtiötä ei voi kilpailuttaa, vaan se tulee automaattisesti oman alueen mukaan.

K: Onko siirtohinnoille olemassa hintakattoa?

V: Siirtohintoja rajoitetaan Energiaviraston toimesta. Hinnat tarkistetaan neljän vuoden välein ja lisäksi hintakatto on asetettu 15 prosentin nousuun.

K: Voiko energian ja sähkön siirron ostaa eri yhtiöiltä?

V: Varsinaisen sähkösopimuksen voi tehdä eri yhtiön kanssa kuin miltä sähkön siirto tulee.

K: Mistä sähkön siirtohinta koostuu?

V: Sähkön siirtohinta koostuu perusmaksusta, energian kulutukseen perustuvasta maksusta, arvonlisäverosta ja valtion sähköverosta.

Scroll to Top