Maalämpö on yksi ekologisimmista vaihtoehdoista kodin lämmitykseen, jonka lisäksi maalämpö viilennys viilentää kotia.

Maalämpö on yksi ekologisimmista lämmöntuotantomuodoista

Maalämpöä saadaan auringon paistaessa ja varastoidessa lämpöä luonnossa oleviin lämmönvaraajiin, kuten vesistöihin, maaperään ja kallioihin. Maalämpö on helppoutensa ja ympäristöystävällisyytensä vuoksi erittäin suosittu lämmitysmuoto, sillä noin 55% suomalaisista harkitsee siirtyvänsä maalämmön käyttöön lähitulevaisuudessa.

Kilpailuta sähkösopimus maksutta.
Kilpailutuksen tarjoaa VertaaEnsin.fi

Maalämmön kustannukset on nykyään helppo laskea etukäteen verkossa kätevän maalämpölaskurin avulla. Maalämpölaskuri tarjoaa ajankohtaisen arvion siitä, kuinka paljon maalämpöön vaihtaminen kuluttajalle maksaa. Kuluttaja annetaan myös arvio säästöistä maalämmön käytössä. Maalämmön käyttö ei ole rajoitettu tietyn tyyppiselle alueelle, vaan maalämmön ihanuudesta voidaan nauttia yhä suuremmassa määrin asuinpaikasta riippumatta sekä maalla että kaupungissa.

Maalämmön plussat ja miinukset

Hyödyt

+ Maalämpö on kuluttajalle todella taloudellinen vaihtoehto, joka nostaa kiinteistön arvoa ja tuo säästöä heti ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen.

+ Maalämpö tuotetaan uusiutuvan energian avulla.

+ Maalämpö on joustava lämmöntuotantomuoto, joka voidaan kätevästi yhdistää muihin lämmönlähteisiin, joista suosituin lienee aurinkoenergia.

Haitat

 • Maalämmön miinuspuoliin voidaan laskea hintavat alkukustannukset, joihin kuuluvat maalämpöpumpun hankita sekä poraus että asennuskustannukset
 • Sopivan maaperän löytäminen porausta varten
 • Luvan hankinta kunnalta, joka kuitenkin on yleisesti hyvin nopeaa ja helppoa

Maalämpö on järkevä taloudellinen hankinta

Käytännössä maalämmöstä löytyy siis paljon hyötyjä, mutta haittatekijöitä on olemassa todella vähän. Maalämpö tuo kuluttajalle selkeää säästöä, eli säästöä lämmityskuluissa tulee jopa 70%.

Käytännössä energiaa kuluu vain lämmön siirtyessä suoraan maaperästä kiinteistöön. Maalämpöä asennettaessa edellinen lämmitysmuoto on kätevästi vaihdettavissa ilmastoystävälliseen maalämpöjärjestelmään. Maalämmön investointikustannukset riippuvat aina keruupiirin asennuskohdasta, ja jo olemassa olevan lämmöntuotantojärjestelmän toiminnasta.

LVI-liike mitoittaa kiinteistön lämmitettävän tilavuuden, energiantarpeen ja tekee maalämpöpumpun valinnan kaikkien tietojen, kuten tarkkojen laskelmien pohjalta. Tunnettuja ja laadukkaita maalämpöpumppuja ovat muun muassa: Nibe-, Bosch-, Gebwell-, Thermia-, Oilon-, CTC-, IVT- ja Viessmann-maalämpöpumput. Kuluttajaa miellyttänee myös tärkeä seikka, että maalämpöpumpun asentaminen on Tukesin, eli Turvallisuus- ja Kemikaaliviraston mukaista luvanvaraista asiantuntevaa toimintaa.

Sähkö kilpailutus: Kilpailuta sähköyhtiö

Miten maalämpö toimii?

Maalämpöpumpun toimintaperiaate on varsin johdonmukainen ja selkeä. Verrataanpa seuraavaksi maalämpöpumppua lähes jokaiselle kuluttajalle tuttuun jääkaappiin ja sen toimintaperiaatteeseen. Maalämpöpumppu pumppaa lämpöä samankaltaisella periaatteella kuin jääkaappi puolestaan kylmää ilmaa. Maalämmössä lämpö tullaan aina keräämään suoraan maasta siihen sopivaa putkistoa hyödyntäen. Putkisto asennetaan maaperään joko poraamalla sopiva kaivo kallioperään tai kaivamalla horisontaalisesti kaivo maaperään tai vesistöön.

Maalämpöprojekti omakotitaloa koskien sisältää usein myös lattialämmitysratkaisut. Lattialämmitysratkaisuja tarjotaan nykyään varsinkin lähes kaikkiin uudiskohteisiin, sillä lattialämmityksen katsotaan olevan energiateholtaan suurin vesikiertoinen lämmitysmuoto yhdessä maalämpöpumpun rinnalla. Kuluttajan kannattaa kuitenkin usein hyödyntää jo kohteessa olemassa oleva vesikierron avulla toimiva patteriverkosto.

Maalämmön hintaan kuuluvat porauksen kustannukset

Maalämmön hinta muodostuu erilaisista tekijöistä, kuten lämpökaivon porauksesta, maalämpöpumpusta, kytkennöistä ja asennustyöstä lämmönjakoverkostoon sekä entisen lämmityslaitteiston purkutyöstä. Omakotitaloon asennettavan maalämpöprojektin hinta on kokonaiskustannukset huomioiden noin 15 000 – 20 000 euroa kohteesta riippuen. Toisinaan remontoitavan kohteen kustannuksia saattaa nostaa tärkeän vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän puuttuminen, jolloin kohteeseen pitää rakentaa ja asentaa vesikiertoinen lattialämmitys- tai patterijärjestelmä ennen maalämmön käyttöönottoa.

Rivitaloissa maalämmön hinta muodostuu sen mukaan, minkälainen on paikallisen järjestelmän laajuus. Pienissä rivitaloissa maalämpöprojektin voi olla noin 35 000 euroa, mutta suuremmissa, eli noin sadan rivitalohuoneiston kiinteistöissä projekti voi tulla maksamaan jopa huikeat 600 000 euroa. Tiesitkö, että useinkaan kahta täysin samanlaista maalämpöpumpun asennusta ei tule LVI-liikkeen ammattitaitoisille asentajille vastaan, sillä kysymyksessä on aina yksilöllinen, eli kiinteistökohtainen maalämpöprojekti.

Ekologista sähköä? Katso tuulivoiman hinta

Maalämpö ja kotitalousvähennys

Kuluttajille, eli maalämpöä harkitseville kotitalouksille yksi ilahduttava tieto on myös, että kaikissa remonttikohteissa kiinteistön omistaja saa kotitalousvähennystä työn osuudesta. Tietoa löytyy sekä LVI -alan liikkeistä että suoraan verkossa verottajan omilta verkkosivuilta. Kotitalousvähennystä kuluttaja voi hakea työstä omaa kotia koskien tai jopa vapaa-ajan asunnolle mahdollisesti asennettavasta maalämmöstä. Miten kotitalous vähennys sitten toimii? Katsotaanpa. Käytännössä kotitalousvähennys tullaan vähentämään aina ensisijaisesti ansio- tai pääomatulojen verotuksesta. Kotitalousvähennys on hieno etu, joka nykyaikaisen ja taloudellisen kuluttajan kannattaa aina hyödyntää maalämpöprojektin yhteydessä.

Minkälainen maalämpöpumppu kannattaa hankkia?

Markkinoilla on erilaisia maalämpöpumppuja, mutta mitkä niistä sopivat juuri sinun kotiisi tai liikekiinteistöösi? Tutkitaanpa seuraavaksi asiaa tarkemmin. Maalämpöpumppujen perustoimintaperiaatteissa ei ole suuria eroavaisuuksia. Käytännössä eroavaisuudet syntyvät pumpputyyppien tavasta ohjata maalämmön avulla lämmitetty vesi suoraan käyttöveden tai kiinteistön lämmittämiseen. Toiminnallisesti maalämpöpumput voidaan jakaa kahteen erilaiseen pääryhmään. Asiantunteva LVI-alan liike tekee aina ammattitaitoisen ja oikean ratkaisun, jotta kuluttaja voisi vain nauttia tasaisesti virtaavasta, edullisesta ja ympäristöystävällisestä maalämmöstä.

 • Vaihtuvalauhdutteiset 
maalämpöpumput

Vaihtuvalauhdutteisesta maalämpöpumpusta puhutaan silloin, kun vettä lämmitetään tarpeen mukaan kiinteistön lämmitykseen tai käyttöveden saamiseen. Lämmönsiirto käyttöveteen tapahtuu varaajassa niin sanottua latauskierukkaa hyödyntäen.

 • Kiinteälauhdutteiset 
maalämpöpumput

Kiinteälauhdutteisissa maalämpöpumpuissa pumppu tuottaa ja lataa lämpöä aina erilliseen lämmön varaajaan, jossa käyttövesi lämpenee kierukan avulla.

Maalämpöpumppuja joka lähtöön

Suomessa tunnetuimpia maalämpöpumppuja ovat Niben, Oilonin ja Viessmannin maalämpöpumput. Edellä mainittuja maalämpöpumppuja myyvät ja asentavat valtuutetut LVI -alan liikkeet maalämpöpumppuprojektin yhteydessä. Markkinoilla on kuitenkin paljon toimintaperiaatteeltaan samankaltaisia maalämpöpumppuja, jotka erottuvat toisistaan usein esimerkiksi hinnan avulla. Kiinteistökohtaisesti voidaan tarvita joko vaihtuvalauhdutteista tai kiinteälauhdutteista maalämpöpumppua.

Kaukolämpö vai maalämpö?

Maalämpö ja kaukolämpö ovat molemmat edullisia, mutta esimerkiksi maalämmön katsotaan olevaan nykyaikaan ja hiilineutraaliin tulevaisuuteen ehkä hieman verran parempi. Maalämmössä alkuinvestoinnit ovat kaukolämpöä korkeammat, mutta kaukolämpöjärjestelmän etuina on vaivattomuus sekä matalat pääoma- ja operointikustannukset.

Maalämpö sopii myös ikääntyneisiin kiinteistöihin sekä kaupunkeihin että maaseudulle, kun kaukolämpö puolestaan sopii pienempien investointikulujen ansiosta erityisesti taajama-alueille. Maalämpöpumput toimivat sähköllä, mutta ovat kuitenkin päästöiltään alle puolet kaukolämmön tuottamista päästöistä. Kaukolämmön suurimpiin heikkouksiin kuuluvat heikko jakeluverkko, kallis ylläpito ja satunnaiset vuodot maaperään.

Öljylämmityksen vaihto maalämpöön

Suomessa on kiinteistöjä, joissa lämmitysmuotona on tehokas, mutta hintava öljylämmitys. Useimmissa kiinteistöissä on nykyään kuitenkin öljylämmitys purettu kokonaan pois ja tilalle on asennettu joko kaukolämpö- tai maalämpöjärjestelmä. Omakotitalossa lämmitysöljyn kulutus voi olla jopa lähes 3000 litraa vuodessa.

Suomalaiset kotitaloudet kuluttavat yhä nykyään noin 460 miljoonaa litraa polttoöljyä vuotta kohden, eli noin 2 %:n verran muihin lämmöntuotantomuotoihin verrattuna. Tavoitteena on, että yhä noin 190 000 öljylämmitteistä pientaloa vaihtaisivat lämmitysmuodon lähitulevaisuudessa ympäristöä ja maapalloa säästävään maalämpöön.

Pientuulivoimala kotiin? Ota nämä asiat huomioon

Maalämpö ja viilennys

Maalämpöpumpulla voi viilentää tehokkaasti sekä pienen että suuren kiinteistön lämpötilaa.

 • Viilennys lämpökaivon avulla maalämpöpumpun yhteydessä

Viilennys lämpökaivon avulla on Suomessa erittäin suosittua. Kytkennöistä riippuu aina ensisijainen toimintatapa, jonka avulla lämpimän poistoilman tuottama lämpöenergia voidaan siirtää lämmönkeruuputkistoa pitkin lämpökaivoon tai lämmittää putkiston paluupuolta parantaen samalla maalämpöpumpun antotahoa ja lämpökerrointa.

 • Viilennys vesistöputkistolla maalämpöpumpun yhteydessä

Usein hyödynnetään myös vesistöjen pohjassa olevaa matalaa lämpötilatasoa, jolloin poistoilman viilennyspatterikytkentä on tehty saman vesistöstä tulevan putkiston puolelle. Kyseinen toimintatapa parantaa tehokkaasti sekä maalämpöpumpun antotehoa että lämpökerrointa.

 • Aktiivinen viilennys maalämpöpumpulla

Maalämpöpumpun kompressoria käytetään yleisesti myös toimivaan viilennykseen silloin, kun tarvitaan tehokasta koneellista jäähdytystä. Kiinteistöstä poistuva lämpö hyödynnetään käyttöveden lämmityksessä ja siirretään takaisin ulkoilmaan puhaltimia hyödyntäen.

Maalämpö pähkinänkuoressa

Tutkitaan seuraavaksi vielä “maalämpöä pähkinänkuoressa.” Kerrataan siis tärkeimmät asiat ilmastoystävällisestä maalämmöstä. Maalämpöpumppu on käyttökustannuksiltaan edullinen ja ympäristöystävällinen lämmitysvaihtoehto. Edelliset lämmitysjärjestelmät, kuten sähkövaraaja, öljy tai puukattila ovat helposti vaihdettavissa ympäristöystävälliseen ja käyttökustannuksiltaan edulliseen maalämpöön.

Kuluttajalle lankeavat investointikustannukset riippuvat jo olemassa olevan lämmöntuotantojärjestelmän toiminnasta, kiinteistön energiantarpeen määrästä ja keruupiirille varatusta asennuspaikasta. Kuluttajan käytössä ollut edellinen lämmitysjärjestelmä saatetaan toisinaan jättää vara- tai lisäjärjestelmäksi maalämmön rinnalle. Maalämpöjärjestelmässä kompakti laitteisto ei vaadi kuin hieman tilaa. Maalämpöä voidaan käyttää aina pientaloista suuriin halleihin.

Kysymyksiä ja vastauksia maalämmöstä

 • Kuinka suosittua maalämpö on?

Suomessa myydään tällä hetkellä noin 10 000 maalämpöpumppua vuodessa. Kaikkiaan 70 % on asennettu vanhan lämmitysjärjestelmän tilalle. Nykyään yhä useimmissa asennuksissa öljylämmitys tullaan korvaamaan uusiutuvalla maalämmöllä.

 • Mitä maalämpö tarkoittaa?

Maalämpöjärjestelmä hyödyntää tehokkaasti veteen tai maahan varastoitunutta aurinkoenergiaa, jonka voi ottaa talteen kätevästi keruupiirin tai porakaivon vahvistaman järjestelmän avulla. Maalämpöpumpun tarjoamasta energiasta lähes kaksi kolmasosaa on aina uusiutuvaa energiaa.

 • Mikä on yleisin lämmönkeruutapa?

Maalämmössä huomattavin lämmönkeruutapa on perinteinen lämpökaivo, joka sopii erityisesti moniin saneerauskohteisiin, joihin ei vaadita suuria kaivuutöitä tontilla.

 • Tarvitaanko lämpökaivolle oma lupa?

Tiesithän, että maalämpöputkiston asennuttaminen ja lämpökaivon porauttaminen maaperään ovat luvanvaraista toimintaa. Toimenpidelupa anotaan paikallisesta kunnan toimistosta, joka kustantaa asiakkaalle noin 100-700 euroa.

 • Kuinka suuri on riski, että lämpöpumppu menee rikki ja talossa tulee kylmä?

Maalämpöpumppujärjestelmä on yleensä vakaa ja kestävä. Kuluttajille suositellaan kuitenkin käytäntöä, jossa jokin rinnakkaisjärjestelmä, kuten kaukolämpö jätetään maalämmön rinnalle. Yhdistelemällä esimerkiksi kahta lämmitysjärjestelmää pystytään tuottamaan kiinteistön tarpeisiin lämpöä jokaisella minuutilla asumisviihtyvyydestä tinkimättä.

Scroll to Top