Vesivoima hinta: Vesivoiman hinta on hyvin kilpailukykyinen muihin energianmuotoihin verrattuna

Vesivoimalla tuotettua sähköä?

Vesivoima on kotimaista, uusiutuvaa ja 100 % päästötöntä energiamuotoa. Vesivoimalaitoksia Suomesta löytyy noin 250 kappaletta, joten kotimaan vesivoimakapasiteetti on nykyään noin 3 190 MW. Vesivoimaa tuotetaan vesivoimalaitoksissa veden potentiaali- tai liike-energiasta aina käyttötarpeen mukaisesti. Vesivoiman osuus kotimaan sähköntuotannosta vuonna 2020 oli 24 %.

Kilpailuta sähkösopimus maksutta.
Kilpailutuksen tarjoaa:

zmarta

Vesivoimalat ovat tuotantokustannuksiltaan todella edullisia varsin pitkän käyttöiän ansiosta. Vanhoissa voimalaitoksissa pääomakustannukset on kuoletettu, joten jäljellä on enää huolto- ja käyttökuluja. Vesivoimalaitosten yhteyteen toisinaan rakennetut tekoaltaat voivat myös vaikuttaa maaperän ekologiseen tasapainoon, ja vesivoimalaitoksien ympäristöhaitoista tunnetuimpia ovat ongelmat liittyen vaelluskalojen luontaiseen elinkiertoon, kutemiseen ja kulkuun. Alueen alkuperäisen eliöstön suojelemiseksi voidaan rakentaa kalaportaat, joilla ongelmia voidaan tehokkaasti vähentää.

Näin valitset vesivoimalla tuotettua sähköä

Vesivoima on ilmastoystävällinen energiantuotantotapa, joka ei aiheuta jätteitä tai päästöjä maaperään, ilmaan eikä veteen. Virtaava vesi muuttaa helposti liike-energian sähköenergiaksi, joista esimerkkinä ovat Suomen 250 vesivoimalaa. Imatrankosken voimala perustettiin vuonna 1923, mutta kaikki on jo tuosta ajasta kehittynyt eteen päin, sillä suomalaiset kuluttavat sähköenergiaa jopa 80 kertaa koko Imatrankosken tuotannon verran.

Euroopan huomattavin vesivoiman tuottaja on Norja. Syy menestykseen löytyy maaperän pinnanmuodostuksesta ja ilmastosta. Norjassa osataan hyödyntää paitsi runsasvetisiä jokia myös jäätiköitä. Vesivoima on energiantuotantomuotona lähes ylivertainen, sillä vesivoiman avulla voidaan sähköenergiaa varastoida helposti vuoden aikojen välillä. Käytännössä voimaloita rakennettaessa virtaava joki padotaan ja vesi johdetaan voimalassa oleviin turbiineihin. Kesäaikana sadevedet kootaan altaaseen ja talven tullen ne ajetaan sähköksi, koska silloin sähköenergian kulutus on hyvin suurta.

Lue myös: Aurinkopaneelit kotiin?

Vesivoiman plussat

+ Vesivoima on 100 % uusiutuva ja puhdas energiamuoto.

+ Vesivoima ei aiheuta minkäänlaisia päästöjä veteen, ilmaan eikä maaperään, joten niistä ei synny ilmakehään haitallista hiilidioksidia.

+ Vesi ei milloinkaan pilaannu eikä vähene voimalaitoksen läpi virratessaan.

Vesivoiman miinukset

– Vesivoiman huonot ympäristövaikutukset syntyvät rakennettaessa säännöstelyaltaita ja patoja, sillä padot voivat estää kalakantojen vapaan liikkumisen.

– Vesistöjen jatkuva säännöstely saattaa aiheuttaa haittoja veden pintoihin ja virtauksiin.

– Vesivoiman huonoja vaikutuksia pyritään lieventämään kalateiden, kalanistutusten ja muiden kalanhoitotoimenpiteiden avulla.

Miten sähköä tuotetaan vesivoimalla?

Vesivoimalat ovat toimintavarmoja ja turvallisia, mutta taloudellinen investointi saattaa olla huomattava. Vesivoimalaitokset hyödyntävät käytännössä kahden vesipinnan välisiä korkeuseroja. Vesi johdetaan turbiinin ja pyörivän generaattorin läpi korkealta tasolta alemmalle. Muuntajan avulla sähköjännite muunnetaan paikalliseen sähköverkkoon sopivaksi. Osa voimalaitoksista rakennetaan maan alle, mikä kasvattaa putouskorkeutta. Suurempi putouskorkeus tarkoittaa aina suurempaa tuotantoa. Vattenfall omistaa Suomessa yhdeksän voimalaitosta. Tunnetuin lienee Pamilon voimalaitos Ilomantsissa Pohjois-Karjalassa.

Vesivoima hinta: Sähköyhtiöiden vesivoimatarjoukset

Vattenfall

Vattenfall tarjoaa asiakkailleen 100 % puhdasta ja uusiutuvaa vesisähköä. Suosittu Täysvesi Sähkösopimus tarjoaa vähäpäästöistä sähköenergiaa ilman mitään lisähintaa. Täysvesi Sähkösopimukseen kuuluu olennaisesti kiinteä hinta koko sopimuskaudelle, joten sähköenergian muuttuvat markkinahintoihin kuuluvat muutokset eivät tule vaikuttamaan sähkön hintaan kauden aikana.

Lumo Energia

Lumo Energian vesivoima tuotetaan kotimaisen vesivoiman avulla Voikkaan ja Kuusankosken voimaloissa. Katso yhtiön verkkosivuilta kilpailukykyiset tarjoukset ja tee valintasi helposti verkossa.

Turku Energia

Turku Energia Oy:llä riittää perinteitä alallaan, sillä yhtiö on perustettu jo vuonna 1898. Sähkösopimustarjoukset perustuvat uusiutuviin energiamuotoihin, joissa sähköenergiaa tuotetaan muun muassa vesivoiman, tuulienergian ja biomassan avulla. Suosituimpia sähkösopimuksia ovat Louna Lähi ja Louna Vehreä -sähkösopimukset.

Miksi vesivoima on hyvä sähkön tuotantomuoto?

Vesivoima on päästötön ja uusiutuva energiamuoto, jonka avulla kuluttaja voi pienentää paitsi omaa sähkönkulutustaan myös tärkeää hiilijalanjälkeä. Vesivoima on suosituinta, edullisinta ja kokonaisuutena “parhainta sähköenergiaa”, sillä vesivoimalaitoksia voidaan säätää, käynnistää ja pysäyttää aina tarpeen mukaan. Vesivoimasta ei tule ympäristölle haitallisia päästöjä eikä sen käytöstä synny mitään jätteitä veteen, ilmaan eikä maaperään.

Vesivoima osaa hyödyntää erittäin hyvin maaston korkeuseroja. Esimerkkinä voidaan mainita paikat, joissa ennen sijaitsi koski ja joissa on nyt viimeisen päälle rakennettu tehokas vesivoimala, jonka avulla veden liike-energia muuttuu sähköenergiaksi.

Vesivoimaa voidaan varastoida eri vuodenaikojen välillä tehokkaasti, sillä esimerkiksi kesäaikana kerätään sadevesiä altaisiin ja talvelle ne ajetaan sähköksi suuremman sähkönkulutuksen vuoksi. Suomen kunnianhimoinen tavoite on luopua kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä, joten uusiutuva vesivoima on nykyään todella arvokasta, mutta edullista ja riittoisaa.

Lue myös: Maalämpö ja maalämpökaivon hankinta

Vesivoima Suomessa

Vesivoimalla on Suomessa pitkä perinne. Suomen ensimmäinen vesivoimala perustettiin Tampereelle syyskuussa 1891. Teollisuuden lisääntyvä energiantarve ja yhteiskunnan kasvu kiihdyttivät lisää vesivoimaloiden perustamista 1990-luvulla. Käytännössä vuolaimmat ja korkeimmat kosket valjastettiin Suomessa vesivoiman käyttöön, kuten Imatrankoski, Rautjärven Juvankoski, “Hämeen Hälläpyörä” eli Kyröskoski ja Kymijoen Korkeakoski.

Vesivoiman ympäristöhaitat

Vesivoiman ympäristövaikutukset tulevat parhaiten esiin säännöstelyaltaita ja patoja rakennettaessa. Patojen avulla vaikutetaan negatiivisesti kalakantoihin, sillä ne estävät sekä kalojen että myös muiden eliöiden kulkeutumisen vesistössä. Kalaston hoitaminen vaatiikin hyviä vesistökoh­taisia ratkaisumalleja. Paikal­linen tiivis yhteistyö sekä kuntien että ympäristöviranomaisten kanssa on erittäin tärkeää. Lue lisää esimerkiksi Suomen Luonnonsuojeluliiton sivuilta.

UKK Vesivoima

Tiesitkö, että vesi on elämälle välttämätön raaka-aine? Ihminen tarvitsee päivittäin vettä ja myös ihmisen elinympäristö metsine, puineen ja kasveineen tarvitsee vettä. Eläimet pienistä suuriin nauttivat joka päivää paitsi elintärkeää ruokaa niin myös vettä. Vedellä peseydytään, sitä tarvitaan ruoanlaittoon, pyykinpesuun ja myös sähkön aikaansaamiseen. Vesivoima toimii veden liikkeen avulla. Padot ja vesivoimalat auttavat vettä virtaamaan erilaisten turbiinien myötävaikutuksella. Suomessa ja muualla Euroopassa on tällä hetkellä todella runsaasti sekä patoja että joenvarsivoimaloita.

Lue myös: Sähkön kilpailutus kannattaa

Kysymyksiä ja vastauksia vesivoimasta

  • Onko vesivoima hiilineutraalia?

Kyllä. Energiayhtiöt haluavat toimittaa asiakkailleen tehokasta hiilineutraalia sähköenergiaa.

  • Mitä tarkoittaa vesivoima?

Vesivoima tarkoittaa puhdasta ja uusiutuvaa sähköenergiaa, jota tuotetaan vesivoimaloissa sekä putoavan että virtaavan veden liike-energiasta.

  • Miksi Suomessa on paljon vesivoimalaitoksia?

Vesivoiman avulla toimivat vesivoimalaitokset ovat tuottaneet jo pitkään mekaanista sähköenergiaa sekä teollisuuden että yksityishenkilöiden tarpeisiin. Vesivoimaa tuotetaan nykyään tehokkaasti sähköenergiaksi noin 250 voimalan avulla Suomessa.

  • Onko vesivoima kotimaista?

Vesivoima on uusiutuva, täysin päästötön ja kotimainen luonnonvara, joka muuntautuu sähköenergiaksi. Suomen vesivoimakapasiteetti on tällä hetkellä noin 3190 MW. Vuonna 2020 saatavilla olevan vesivoiman osuus kohosi Suomessa 24 %. Samana vuonna sähköä tuotettiin vesivoiman avulla noin 15 600 GWh.

  • Miten vesivoimaa voimalaitoksissa tuotetaan?

Vesienergiaa saadaan turbiinien ja virtaavan veden välityksellä tai siihen soveltuvia lämpöpumppuja hyödyntäen joko järvi- tai viemärivedestä.

Scroll to Top