Mitä pientuulivoimalan rakennus maksaa? Onko tuulivoimaloista oikeasti terveydellistä haittaa?

Tuulivoiman tuotanto on moninkertaistunut viime vuosikymmenien aikana eikä kyseiselle kehitykselle näy loppua. Ja hyvästä syystä, koska tuuli on ehtymätön luonnonvara, jota on saatavilla runsaasti tietyillä alueilla. Lisäksi se on yksi edullisimpia tapoja tuottaa energiaa, ja tuulisähkön hinta laskee vuosi vuodelta teknologian kehityksen ansiosta.

Tuulivoimalat: Oman pientuulivoimalan hankkiminen

Oman tuulivoimalan rakentamisen hyvät puolet ovat tuulen ilmaisuus, luontoystävällisyys sekä tuulivoimalan huokeat käyttökustannukset. Huonot puolet taas ovat korkeahko alkuinvestointi, tuulen määrän vaihteleminen sekä riippuen sijainnista, liian korkeat kustannukset suhteessa tuotetun energian määrään. Kuinka paljon tuulivoimalan rakentaminen sitten maksaa? Siihen ei voida antaa yksiselitteistä vastausta, koska hinta riippuu lukuisista tekijöistä, joihin perehdymme alla.

Jos harkitsee oman pientuulivoimalan hankkimista, kannattaa tehdä ensin perustava tutkimus sen kannattavuudesta siellä alueella jonne voimalan asettamista suunnittelee. Hankkeen kannattavuus riippuu oleellisesti kahdesta tekijästä: tuulen määrästä alueella sekä tuulen säännöllisyydestä. Esimerkiksi Suomen Meteorologinen Instituutti tekee tuulikarttoja, joista voi selvittää tuulen määrän vuosien myötä.

Parhaat paikat ovat ensinnäkin avonaisia, jolloin tuuli voi vapaasti kiihdyttää vauhtiaan, eli esimerkiksi saaret, järven rannat, peltoaukiot tai muut aukiot, joilla ei ole korkeaa kasvustoa. Tuuli puhaltaa paremmin korkealla, joten mäki on paras sijoituspaikka. Toisaalta tuulivoimala rakennetaan aina mastoon, mikä kompensoi alhaista sijaintia. Tuulivoimaloita on olemassa paljon erilaisia tyyppejä riippuen tuulen määrästä, ja tuulivoimaloita on myös alueilla, joilla on vähän tuulta. Jos tuulta on paljon, voimalan on oltava kestävämpi, jotta se pysyy kunnossa jatkuvasta käytöstä huolimatta.

Voimalan tyyppi riippuu siitä, kuinka paljon sähköä tarvitsee ja onko tarkoitus tuottaa kaikki sähkö tuulella, vai yhdistää omaa sähkön tuottoa sähkön ostamiseen. Jos säännöllistä tuulta on riittävästi, seuraavaksi kannattaa selvittää hankkeen budjetti. Taajama-alueella tuulivoimalan rakentamiseen on kysyttävä kaupungin rakennusvalvonnasta rakennus- tai toimenpidelupa. Hankeaikomuksesta on tiedotettava naapureille, koska tuulivoimalat tuottavat melua sekä mahdollisesti vilkkumishaittoja auringon paistaessa pyörivien siipien välistä. Pientuulivoimalat ovat kuitenkin niin pieniä ja korkealle sijoitettuja, että meluhaittoja ei yleensä ole.

12V tuulivoimala

12V tuulivoimala tarkoittaa sitä, että tuulivoimalan tuottama sähkö latautuu akkuihin, joista sähkö otetaan käyttöön 12V:n (tai yleensä vaihtoehtoisesti 24V:n) jännitteellä. Akusta voi sähköistää pienjännitteellä toimivia laitteita jos niitä sattuu omistamaan, mutta yleensä ottaen käytännöllisempää on muuntaa sähkön jännite käyttäen vaihtosuuntaajaa eli invertteriä. Minkä invertterin hankkii, riippuu siitä, mitä jännitettä haluaa käyttää, mutta niiden avulla on mahdollista käyttää mitä tahansa normaaleja sähkölaitteita. Toisin sanoen pienenkin voimalan avulla voi periaatteessa sähköistää mökin moderneimmatkin laitteet, jos alueella on riittävästi tuulta lataamaan akkuja. Montako akkua tarvitaan, riippuu siitä, kuinka monia laitteita mökillä tullaan käyttämään ja paljonko ne vievät energiaa. Tuulivoimala tuottaa sähköä jatkuvasti ja lataa sen akkuihin, joten etenkin harvemmin mökillä käyville sähköä kerääntyy runsaasti varastoon, kunhan akkuja on riittävästi.

Jos mökki on osana kunnan sähköverkkoa, voidaan tuulivoimalan tuottama sähkö liittää sähköverkkoon verkkoinvertterin avulla. Näin kiinteistö käyttää omaa sähköä niin kauan kuin sitä riittää, ja jos sähköä ei ole tarpeeksi, sitä otetaan sähköverkosta. Jos taas oma voimala tuottaa sähköä enemmän kuin tarpeeksi, ylijäämä kulkeutuu sähköverkkoon yleiseen käyttöön.

Pientuulivoimalat ovat todella hyödyllisiä paikoissa jotka eivät ole osana kunnan sähköverkkoa. Sähköliittymän hankkiminen haja-asutusalueella maksaa tuhansista kymmeniin tuhansiin euroihin, joten oma tuulivoimala tulee ensinnäkin paljon edullisemmaksi ja toisekseen, maksaa itsensä takaisin huomattavan edullisen energian myötä. Suomessa on myös paljon mökki- tai talopaikkoja joihin on mahdotonta tuoda sähköä muualta. Esimerkiksi saaressa sijaitseva mökki voidaan helposti ja edullisesti sähköistää tuulivoimalan avulla.

Lue myös: Sähkön kilpailuttaminen

3:n megawatin tuulivoimalat

3:n megawatin tuulivoimalat ovat teolliseen käyttöön tarkoitettuja suuria voimaloita, jotka usein muodostavat tuulivoimapuistoja. Monille tuleekin mieleen sanasta tuulivoimala nimenomaan nämä jättimäiset tuulimyllyt, jotka näkyvät kilometrien päähän. Tällä hetkellä suurimpien voimaloiden teho on jo 5MW ja suunnitteilla on jo 7MW voimaloiden rakentaminen merelle.
Suurten tuulivoimaloiden energiatuotantokyky ja hinta ovat aivan eri luokkaa kuin kotitalouksien tarvitsemat tuulivoimalat. Voimaloiden hinta on tällä hetkellä noin miljoona euroa per megawatti.
Tuulivoiman käyttö ja voimaloiden rakennus on kiihtynyt huimaa tahtia ja pelkästään vuonna 2020 rakennettiin 67 uutta voimalaa. Suomessa oli vuoden 2020 lopussa 821 suurta tuulivoimalaa ja ne tuottivat jo 10 prosenttia siitä sähköstä, mitä Suomessa kulutetaan vuodessa. Tällä hetkellä on valmisteilla lukuisia uusia tuulivoimalahankkeita etenkin Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla, jossa tuulta riittää sekä rannikon että maaston alavuuden ja puuttomuuden ansiosta. Uusien suurten tuulivoimaloiden rakentaminen kannattaa, sillä arvioiden mukaan tuulivoima on Suomessa kaikkein kannattavin tapa tuottaa energiaa. Suomessa tuulee runsaasti talvella, ja tuulivoimaloiden pystyttäminen on suhteellisen yksinkertaista. Tuulivoimala tuottaa jo 3-9 kuukaudessa enemmän sähköä kuin mitä kuluu sen rakentamiseen, kuljetukseen, pystyttämiseen ja lopulta purkamiseen. Tuulivoimapuistoilla on hyvin vähän haittoja. Ulkonäöllisesti suuriin voimaloihin on tietysti totuttelemista, mutta jos vertaa esimerkiksi hiili- tai ydinvoimaloiden ulkonäköä tuulimyllyihin, ei ole kysymystäkään siitä, mikä vaihtoehto on paras.

Muista nämä asiat tuulivoimalaa ostaessa

Jos olet tullut siihen tulokseen, että haluat ostaa tuulivoimalan, seuraava vaihe on miettiä, minkälaisen voimalan haluat ostaa. Markkinoilla on nykyään valtavasti eri vaihtoehtoja niin tyyppien, laadun kuin hinnankin suhteen. Ensimmäinen asia, mihin kannattaa paneutua, on oma sähköntarve paikassa, jonne voimala pystytetään. Onko voimalan tarkoitus tuottaa kaikki sähkö vaiko vain energiaa sähköverkosta tulevan lisäksi? Kuinka paljon energiaa kuluu kiinteistön lämmitykseen, vesipumppuun ja kaikkien muiden sähkölaitteiden käyttöön? Kuinka monta laitetta käytetään samaan aikaan ja kuinka usein? Kannattaa huomioida myös lähitulevaisuudessa tapahtuvat muutokset energiankäytössä esimerkiksi, jos on tarkoitus hankkia uusia, runsaasti sähköä käyttäviä laitteita tai sen sijaan korvata esimerkiksi vanhanaikainen jääkaappi tai pesukone uudella, energiaa säästävällä mallilla. Entä mikä on oma budjetti tuulivoimalalle? Voi olla taloudellisesti järkevää ottaa lainaa hankkiakseen isompi ja laadukkaampi malli, koska yleisesti ottaen voimala tulee maksamaan itsensä lopulta takaisin. Toisaalta taas tällä hetkellä sähköyhtiöt eivät maksa yksilöiden omien voimaloiden tuottamasta sähköstä, jota ne eivät käytä ja joka siis kulkeutuu yleiseen sähköverkkoon, joten ei kannata hankkia voimalaa, joka tuottaa enemmän sähköä kuin mitä itse käyttää.

Tuulivoimalan rakentaminen

Kun on tehty päätös tuulivoimalan ostamisesta ja on valittu itselle sopiva voimala, seuraava vaihe on itse voimalan pystyttäminen ja siihen liittyvät suunnittelu- ja rakennusvaiheet. Ensin täytyy hankkia tarvittavat luvat, eli rakennus- tai toimenpidelupa kunnan tai kaupungin rakennusvirastolta. Mikä lupa tarkalleen tarvitaan, riippuu ensinnäkin siitä, onko voimalan sijoituspaikka kaavoitettua aluetta, ja toisekseen kunnan omista lupakäytännöistä, joten kannattaa olla heihin suoraan yhteydessä saadakseen tarkemmat tiedot. Jos on aikeissa liittää voimala sähköverkkoon, siihen tarvitaan sähköyhtiön lupa. Tuulivoimalan sijoittamiseen kannattaa kysyä apua ammattilaiselta, joka osaa arvioida, missä voimala toimii tehokkaimmin ja missä on mahdollisimman turvallinen sijainti, sekä välttää mahdolliset ulkonäkö- tai meluhaitat. Kannattaa pitää mielessä, että tuulivoimalan ei tarvitse sijaita täsmälleen siellä, missä energiaa käytetään tai varastoidaan, koska energiaa ei juuri joudu hukkaan, kun sitä kuljetetaan joitain satoja metrejä. Jos siis omistaa runsaasti maata tai ison tontin, tuulivoimalan voi piilottaa kauaksi itse asuintalosta. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tällöin on voitava kaivaa maahan kaapeli, jota pitkin sähkö kulkee. Voimala voi aiheuttaa meluhaittaa, kun tuulta on runsaasti, sekä talvella potkureihin saattaa kerääntyä lunta tai jäätä, joka voi olla turvallisuusriski. Jos vain on mahdollista, voimala kannattaa sijoittaa ainakin 50 metrin päähän asuinrakennuksista. Varsinainen voimalan pystytys jätetään ammattilaisten hartioille. Riippuen sijoituspaikasta ja voimalan koosta siihen kuluu yhdestä kahteen työpäivään.

Lue myös: Kiinteä sähkösopimus kotiin

Yleisesti kysyttyjä kysymyksiä tuulivoimalan rakentamisesta

Mistä ostaa tuulivoimala?

Tuulivoimaloiden tuottajia on lukemattomia määriä. Voimaloita voi esimerkiksi tilata nettikaupoista. Kannattaa perehtyä hyvin voimaloiden laatuun ja niitä valmistavien yhtiöiden maineeseen.

Onko tuulivoimalan asennus vaikeaa?

Tuulivoimalan asennus ei ole vaikeaa, mutta sitä ei myöskään kannata tehdä itse. Ammattilainen hoitaa homman yhdessä tai kahdessa päivässä.

Kuinka kauan tuulivoimala kestää?

Laadukkaat tuulivoimalat on suunniteltu kestämään noin 20 vuotta olettaen, että niitä huolletaan säännöllisesti noin puolen vuoden välein.

Kuinka paljon ääntä tuulivoimala tuottaa?

Pientuulivoimala on miedolla tuulella käytännössä äänetön. Kovalla tuulella se pitää säännöllistä huminaa tai suhinaa, joka kuitenkin yleensä hukkuu vastaaviin ääniin, jota kova tuuli aiheuttaa luonnossa.

Tappaako tuulivoimala lintuja?

Linnut aistivat liikkeen ja niillä on silmät, joten ne havaitsevat kyllä pientuulivoimalan eivätkä törmää siihen. Suuriin voimaloihin ne saattavat törmätä toisinaan luultavasti siksi, koska lapojen pyörimisliike tulee niille yllätyksenä.

Scroll to Top